Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Kolorektálny karcinóm

Karcinómy tráviaceho traktu sa vo výskyte v celosvetovom meradle dostávajú na čelo v porovnaní s karcinómami iných orgánových systémov.

Medzi karcinómami tráviaceho traktu má v súčasnosti dominantné postavenie kolorektálny karcinóm (KRK). V r. 2012 bol KRK tretím najčastejším nádorovým ochorením u mužov (746 000) a druhým u žien (614 000) a bol celosvetovo príčinou viac než 690 000 úmrtí ročne.  Výskyt KRK významne stúpa s vekom a je častejší u mužov ako u žien.

Príčiny vzniku kolorektálneho karcinómu:

V rozvinutých krajinách je podstatne vyššia incidencia KRK ako v krajinách rozvojových. Je to spôsobené s najväčšou pravdepodobnosťou životným štýlom, najmä stravovacími návykmi. Dokazujú to pozorovania potomkov osôb, ktoré sa presídlili z oblastí s nízkym do miest s vysokým výskytom KRK, u ktorých sa incidencia vyrovnáva incidencii u domácich obyvateľov.

Na Slovensku pribúda každý rok približne 3 600 nových prípadova úmrtnosť na rakovinu hrubého čreva a konečníka je druhou najčastejšou príčinou úmrtia na zhubný nádor u mužov a treťou u žien. Ak sa ochorenie zachytí včas, pacient má vysokú šancu na vyliečenie, avšakviac ako tretina pacientov prichádza k lekárovi v poslednom štádiu ochorenia, kedy sú šance na prežitie veľmi malé.

Väčšina karcinómov hrubého čreva sa vyvíja po svojom vzniku pomaly. Interval medzi vznikom nádoru a narastením nádoru do takej veľkosti, že môže spôsobovať klinické symptómy trvá viac rokov. Karcinóm hrubého čreva sa preto často diagnostikuje v pokročilom štádiu až na základe alarmujúcich príznakov. Na druhej strane je možné diagnostikovať ochorenie aj v štádiu bezpríznakovom a to buď pri skríningovom vyšetrení alebo náhodným zistením pri vyšetrovaní iného chorobného stavu.

Diagnóza v asymptomatickom (bezpríznakovom) štádiu:

Karcinóm hrubého čreva vzniká v epiteli, teda v povrchovej vrstve sliznice. V mieste postihnutia sliznica stráca svoje fyziologické vlastnosti a po infiltrácii karcinómom sa stáva zraniteľnou a môže mikroskopicky krvácať. Na tomto fakte je založené jednoduché neinvazívne vyšetrenie tzv. test na okultné krvácanie (OK).

Ak sa polyp objaví včas, dá sa odstrániť endoskopicky. Ak sa však zanedbá, môže sa zvrhnúť na zhubný nádor a vznikne karcinóm.

Skríning (aktívne vyhľadávanie) KRK znižuje mortalitu na KRK zvýšením počtu ochorení zachytených vo včasnom štádiu. Preto je nevyhnutné  pravidelne sa zúčastňovať preventívnych prehliadok, súčasťou ktorých je aj test naokultné (skryté) krvácanie v stolici (FOB).  Preventívne prehliadky na skríning KRK sa realizujú každé dva roky u pacientov nad 50 rokov (VšZP hradí už od 40 rokov) alebo bez vekového obmedzenia u pacientov s rodinnou anamnézou výskytu tohto ochorenia.

Pokiaľ sa pri skríningovom vyšetrení pomocou testu na okultné krvácanie zistí krv v stolici, je nutné pokračovať v ďalšom vyšetrení hrubého čreva. Najlepšie je vykonať kolonoskopiu, možno vykonať aj rektoskopiu doplnenú irrigoskopiou alebo virtuálnou kolonoskopiou.

Súčasťou skríningového vyšetrenia je diagnostika polypov a ich systematické odstraňovanie. Polypy rozdeľujeme na zápalové, hyperplastické a adenómy. Malígny potenciál majú adenómy, 80 – 90 % všetkých kolorektálnych karcinómov vzniká sekvenciou adenóm – dysplázia – karcinóm.

V súčasnosti používané FOB testy na okultné krvácanie zisťujú prítomnosť hemoglobínu v stolici. Staršie  testy s guaiakovou živicou majú nižšiu senzitivitu a špecificitu nakoľko detegujú okrem ľudskej aj zvieraciu krv a môžu interferovať s niektorými druhmi prijímanej potravy (mäso, niektoré druhy zeleniny). Novšie imunochemické testy majú vyššiu špecificitu aj senzitivitu, nie je potrebná špecifická diéta pred použitím a minimalizuje sa tak falošná pozitivita. Hemoglobín je v prostredí mimo erytrocytu nestabilný a pomerne rýchlo sa degraduje počas pasáže hrubým črevom. Klasické FOB testy založené iba na detekcii hemoglobínu preto nemusia zachytiť krvácanie z polypov, adenómov alebo karcinómu lokalizovaného v proximálnej časti colon a môžu tak byť falošne negatívne.

BIOHIT ColonView® Hb+Hb/Hp rýchly test

  • ako prvý na Slovensku deteguje dva parametre z jednej vzorky stolice – hemoglobín a komplex hemoglobínu a haptoglobínu (Hb+Hb/Hp).
  • Hb/Hp komplex je stabilnejší v porovnaní s hemoglobínom a umožňuje tak zachytiť krvácanie aj z proximálnych častí hrubého čreva a vyšších častí tráviaceho traktu.

Princíp testu: Na membráne  testovacej kazety sú ukotvené protilátky proti ľudskému hemoglobínu a haptoglobínu v oblasti testovacej zóny (T) a protilátky proti myšaciemu hemoglobínu v oblasti kontrolnej zóny (C). Výsledok testu sa vyhodnocuje podľa intenzity sfarbenia prúžkov, ktoré sa tvorí na základe koncentrácie konjugátukoloidálneho zlata a protilátok v T a C zóne kazety.

Výsledok sa hodnotí presne po 15 minútach.

Test sa hodnotí ako „pozitívny“, ak sa zafarbia oba prúžky v kontrolnej  (C) aj testovacej (T) zóne aspoň u jedného z oboch testov (Hb alebo Hb/Hp).

Test má nízky detekčný limit pre hemoglobín (15 ng/ml) a Hb/Hp komplex (4 ng/ml) (1).

Senzitivita testu je 97,3% a senzitivita pre proximálny kolón 100% (2)

Realizácia testu je jednoduchá, súčasťou súpravy je moderná odberová skúmavka.

Vyšetrenie troch vzoriek stolice za obdobie nie dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni zvyšuje pravdepodobnosť záchytu intermitentného krvácania.

Uzavretý odberový systém zabezpečuje hygienickú manipuláciu.

Stabilita odobratej vzorky je až 5 dní pri izbovej teplote a 11 dní v chladničke.

Literatúra:

(1) BIOHIT ColonViewTechnicalProductDataSheet

(2) Vasilyev, S. et al.: A New GenerationFecalImmunochemical Test (FIT) isSuperior to Quaiac-based Test in DetectingColorectalNeoplasiaAmongColonoscopyReferralPatients. AnticancerResearch 35“ 2877-2880 (2015)

Viac z tejto kategórie: « Celiakia

Populárne články

Kategórie článkov

O nás

Sme slovenská spoločnosť zastupujúca vybraných zahraničných výrobcov ponúkajúcich inovatívne riešenia v oblasti diagnostiky a terapie ochorení imunitného systému, kože a gastrointestinálneho traktu.

Fakturačné údaje

Aloris Vital, s.r.o.
Kykula 662
913 04 Chocholná-Velčice

IČO: 47 419 105
DIČ: 2023861488
IČ-DPH: SK2023861488

info@alorisvital.sk

Ochrana osobných údajov