We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Use of this site signifies your agreement to the use of cookies.

Koho hľadáme

Vzhľadom na voľnú propagačnú kapacitu hľadáme zahraničných a domácich výrobcov výživových doplnkov, zdravotníckych pomôcok a liekov pre nasledujúce špecializácie: imunológia a alergológia, gastroenterológia, dermatológia, verejné lekárne za účelom spolupráce.